ouderschap en zorg Ontspanning mantelzorg
Beter voorbereid op de laatste levensfase

Beter voorbereid op de laatste levensfase

Wanneer je te horen krijgt dat een familielid, dichtbij of ver, nog maar kort te leven heeft, is dit altijd een enorme klap in het gezicht. In één keer staat je hele leven op z’n kop. Vaak ben je op dit soort momenten ook helemaal niet voorbereid, waardoor je eigenlijk geen idee hebt wat je op dat moment moet doen. De oorzaak van dit probleem is niet heel ver te zoeken. Het komt namelijk niet heel vaak voor dat je in zo’n situatie terecht komt. Hieronder worden tips uitgelegd en toegelicht, die goed kunnen helpen bij het afscheid nemen van iemand van wie je veel houdt. Je zult met deze tips enige houvast hebben in de voorbereiding voor de laatste levensfase.

Rust en goed contact Rust en goed contact is enorm belangrijk

In de laatste levensfase van iemand is het belangrijk om enorm goed contact te hebben en te maken. Dit geldt voor zowel de stervende als voor de familie en vrienden van deze persoon. Rust en communicatie is voor de persoon die gaat sterven van essentieel belang. Je zult namelijk merken dat de persoon die gaat sterven, nog een zo fijn mogelijke tijd wil hebben. Dit doet iedereen op zijn eigen manier, dus houdt daar ook rekening mee. Hierbij komt het aspect communicatie naar voren. Het is belangrijk dat jullie hier met elkaar in gesprek over gaan. Hoe ga je precies zo’n gesprek aan? Die vraag wordt in de alinea hieronder verder uitgelegd en toegelicht, zodat je een beetje houvast hebt.

Het gesprek aangaan Het gesprek aangaan met de stervende

Nadat het slechte nieuws naar buiten gebracht is, is het dus belangrijk om het gesprek met degene aan te gaan die op sterven ligt. Zo’n gesprek zal niet altijd even makkelijk zijn. Het zal een zwaar beladen maar vooral emotioneel gesprek zijn. Je kunt er daarom voor kiezen om het gesprek deels voor te bereiden. Dit kun je doen door bijvoorbeeld van tevoren vragen te bedenken waar je graag antwoord op wilt. Denk hierbij aan vragen als 'Wie wil je nog zien?' en 'Wat wil je nog doen en regelen?’' In zo’n gesprek zal je hopelijk antwoord krijgen op deze vragen, waardoor voor jou en de verdere familie duidelijk wordt wat zijn of haar beeld is van de laatste levensfase. Lees meer gesprekstips in ons artikel 'Zo bespreek je het'.

afspraken over de zorg Maak afspraken over de zorg die de persoon nodig heeft

Daarnaast is het enorm belangrijk dat je afspraken maakt over de zorg die diegene nodig heeft. Dit overleg je met de persoon die sterft, de verdere familie, de huisarts en andere mensen die steun en zorg geven. Wanneer je iemand zorg aanbiedt terwijl hij of zij ziek is of stervende is, ben je een mantelzorger. Het is belangrijk dat je met alle instanties goede afspraken maakt zodat de persoon die niet lang meer zal leven, de optimale zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Heb je hier moeite mee? Zorg er dan voor dat jullie een gezamenlijke agenda maken, waarin jullie alle informatie schrijven wie op welke dag wat doet. Hierdoor ontstaat er overzicht en weet iedereen waar hij of zij aan toe is.

Wat beter voorbereid op de laatste levensfase?

We horen graag of deze informatie je op weg helpt. Ook andere tips zijn van harte welkom om dit artikel completer te maken. Geef je reactie dan door via de contactpagina.

Lees meer hulpinformatie in de Rubriek Levenseinde >>

Foto Voorbereid op de laatste levensfase door Kampus Production.

30-09-2022

Tags: Levensfase Levenseinde

Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl