ouderschap en zorg Ontspanning mantelzorg
Van weggooimaatschappij naar duurzaam materiaalgebruik

Van weggooimaatschappij naar duurzaam materiaalgebruik

[Boekbespreking] Er is een opvallend, nieuw boek uit dat de route biedt van weggooimaatschappij naar duurzaam gebruik van materialen. Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, is een transitie, een radicale overgang, nodig, niet alleen voor energie, maar ook voor materialen. Lees hier op ZoZorgJe.nl over De materialentransitie volgens auteur Peter Arnoldy.

Klimaatprobleem Klimaatprobleem door spullen

Zo’n 40% van het klimaatprobleem wordt namelijk veroorzaakt door de ‘spullen’ die we gebruiken. In het boek “De materialentransitie” geeft Peter Arnoldy een systematisch overzicht van het probleem en de oplossingen.

duurzame materialen gebruiken Duurzaam materiaalgebruik

Hij beschrijft de exponentiële groei van materialengebruik in de afgelopen generaties en laat vervolgens zien hoe we enerzijds minder grondstoffen kunnen gebruiken en hoe anderzijds recycling verder ontwikkeld kan worden.

Groene voedingen en CO2 kunnen als grondstof dienen voor materialen in onder andere de petrochemie. In deze ontwikkelingen moeten alle partijen, consument, industrie en overheid, een rol spelen.

de materialentransitie

De materialentransitie De materialentransitie

De materialentransitie” behandelt een tot nu toe onderbelicht aspect van de grote transitie naar een duurzame wereld. Auteur Peter Arnoldy (1956) is scheikundige en werkte in de petrochemie. Hij heeft een uitgebreide kennis op het gebied van chemische technologie, procesontwikkeling, en succesvolle opstart van nieuwe technologie. Hij verdiept zich al jaren in milieuproblematiek en in de vraag hoe industriële processen duurzaam gemaakt kunnen worden.

Klimaatverandering Klimaatverandering

Het klimaat verandert; daarover is weinig twijfel meer. Activiteiten van de mens zijn verantwoordelijk voor verhoogde uitstoot van broeikasgassen zoals CO2, die op hun beurt zorgen voor een temperatuurstijging wereldwijd. De opwarming van de aarde veroorzaakt een toename van droogte, overstromingen, bosbranden en orkanen, met als gevolg honger en een stroom van ‘klimaatvluchtelingen’.

Gebruiker aan zet Gebruiker ook aan zet

Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, is een radicale overgang nodig, een transitie. Daarbij hoort gebruik van vernieuwbare energiebronnen en voeding met minder vlees en zuivel. Maar het gaat om meer dan dat. Dit boek beschrijft de noodzaak van een materialentransitie, een aspect dat tot nu toe weinig aandacht heeft gekregen. Zo’n 40% van het klimaatprobleem wordt veroorzaakt door materialen, de ‘spullen’ die we gebruiken. CO2 komt niet alleen vrij door het gebruik van fossiele brandstoffen voor de productie van materialen, maar ook door hun gebruik als grondstof in de petrochemie voor bijvoorbeeld plastic.

oplossingen Mogelijke oplossingen

Het boek De materialentransitie geeft een systematisch en gedetailleerd overzicht van de ontwikkelingen rond de productie en het gebruik van materialen. Het schetst de mogelijke oplossingen: hoe we zuiniger met materialen kunnen omspringen, meer kunnen recyclen en meer groene grondstoffen kunnen gebruiken.

Meer over de auteur

Auteur Peter Arnoldy (1956) koos chemie als vak, geïnspireerd door milieuproblemen en het rapport van de Club van Rome. Na zijn opleiding aan de universiteiten van Leiden en Amsterdam volgde een lange loopbaan in de petrochemie bij Shell. Hij heeft expertise op het gebied van chemie en chemische technologie, onderzoek en procesontwikkeling, procesontwerp en opstart van nieuwe technologie.

[Foto's: persbericht Uitgeverij Eburon - Peter Arnoldy]

02-09-2022

Tags: Duurzaamheid Transitie Materiaalgebruik Maatschappij

Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl