ouderschap en zorg Ontspanning mantelzorg
Meer werken én meer zorgen, kan dat?

Meer werken én meer zorgen, kan dat?

Het kabinet zet met trajecten als WOZO en IZA in op minder professionele zorg en op betaalbaarheid van het huidige systeem. De druk op mantelzorgers wordt hiermee hoger terwijl het kabinet tegelijkertijd wil dat mensen meer uren gaan werken. In de vrijdag gepubliceerde Kamerbrief ‘ondersteuning mantelzorg en informele zorg’ zet de Staatsecretaris vooral in op verkennen van het probleem en onderzoeken van de mogelijkheden. MantelzorgNL vindt dat er nu gehandeld moet worden en presenteert daarom vandaag de visie ‘Mantelzorg naar 2040’ waarmee het kabinet direct aan de slag kan.

Professionele zorg onder druk

Welk beleidsplan, innovatief idee of kabinetsbesluit er in de zorg ook wordt genomen, direct of indirect wordt er zwaar geleund op de mantelzorger. Aan de Mantelzorglijn hoort MantelzorgNL steeds vaker dat er geen professionele zorg meer beschikbaar is.

Mantelzorgers broodnodig

Mantelzorgers zijn nodig voor het rondkrijgen van de roosters in de thuiszorg, de snellere doorstroom van verpleegafdelingen in het ziekenhuis of het uitkleden van de basisverzekering. De professionele zorg kan alleen afschalen en betaalbaar blijven, als de mantelzorger gaat opschalen. Liesbeth Hoogendijk, MantelzorgNL: ‘Er wordt te makkelijk gedacht over wat mantelzorgers allemaal kunnen doen en er wordt helemaal niet nagedacht over de groeiende groep mantelzorgers die het niet redt en overbelast raakt.
Dit schaadt de samenleving en het draagvlak om voor elkaar te zorgen.’

Niet alleen: nieuwe visie op mantelzorg 

Voor een gezonde toekomst van mantelzorg is een nieuw denkkader nodig. Daarom komt MantelzorgNL met een nieuwe visie op mantelzorg die de mens centraal zet. Immers, een overheid die vraagt van mensen om voor elkaar te zorgen, is alleen effectief als er sprake is van wederzijds vertrouwen. Als de overheid de mantelzorger vertrouwt en bijvoorbeeld niet telkens vraagt tientallen formulieren opnieuw in te vullen, kan de mantelzorger zich richten op het zorgen en weet dat hij of zij er niet alleen voor staat. Kortom, een visie die de mantelzorger erkent en waardeert. Een visie die mantelzorgers wegens teveel zorgtaken niet aan de arbeidsmarkt onttrekt (terwijl de roep om meer te gaan werken groot is), maar garandeert dat mensen werk en mantelzorg kunnen blijven combineren.

reisgids mantelzorg

ZoZorgJe-Leestip: Reisgids Mantelzorg | Wegwijs in de zorg voor ouderen

 

Gezonde combinatie werk en zorg? Daarvoor is nodig:

De feiten over mantelzorg

Wat is mantelzorg:

Alle hulp aan een hulpbehoevende door
iemand uit diens directe sociale omgeving

• 1 op de 3 Nederlanders (16+) gaven in 2020 mantelzorg (circa 5 miljoen mantelzorgers)
• 830.000 mantelzorgers geven zowel langdurig (meer dan 3 maanden) als intensief (meer
dan 8 uur per week) hulp
• 9,1% van de mantelzorgers voelt zich zwaar belast (460.000 mantelzorgers)
• Ongeveer 5 op de 6 mantelzorgers geniet van de leuke momenten van het zorgen
• 1 op de 4 werknemers combineert betaald werk met mantelzorg

Zorgen over meer werken en meer zorgen? Meer over mantelzorg is te vinden in de Rubriek Mantelzorg >>

Bron: Persbericht Meer werken en meer zorgen, Zeist, 3 oktober 2022, MantelzorgNL, de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers. ] Zij richt samen met ruim 450 regionale en lokale aangesloten organisaties op ondersteuning van, voor en met mantelzorgers.
Foto: Meer werken en meer zorgen door Ron Lach via Pexels.com.

03-10-2022

Tags: Meer werken en meer zorgen mantelzorg

Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl