ouderschap en zorg Ontspanning mantelzorg

Rubriek Zorg; voor eerste- en tweedelijnszorg

In deze Zorgrubriek verzamelen we alle artikelen op ZoZorgJe.nl voor eerste- en tweedelijnszorg. Eerstelijnszorg is die zorg waar je zonder verwijzing zelf heen kunt gaan. Denk aan een consult of behandeling door je huisarts, tandarts of fysiotherapeut. Maar ook van een maatschappelijk werker of een  wijkverpleegkundige. Voor tweedelijnszorg door een hulpverlener heb je echter wel een verwijzing nodig. Dat kan gaan om de specialisten in het ziekenhuis of een kliniek. Daarnaast vallen ook revalidatie en psychische hulp hieronder.

Gastartikel Rubriek Zorg Hier je gastartikel?

 

Gezondheid

Rubriek Zorg

Maak je website met Websitemachine.nl